ตรวจหุ้นไต้หวัน27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นไต้หวันย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
822
22
40
22/09/64
รอผล
582
82
97
21/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
20/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
17/09/64
รอผล
679
79
91
16/09/64
รอผล
870
70
30
15/09/64
รอผล
400
00
90
14/09/64
รอผล
490
90
41
13/09/64
รอผล
631
31
26
10/09/64
รอผล
457
57
24