ตรวจหุ้นสิงคโปร์16 พฤษภาคม 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
13/05/65
รอผล
116
16
98
12/05/65
รอผล
518
18
89
11/05/65
รอผล
607
07
12
10/05/65
รอผล
419
19
88
9/05/65
รอผล
507
07
82
6/05/65
รอผล
189
89
68
5/05/65
รอผล
357
57
70
4/05/65
รอผล
927
27
63
3/05/65
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
2/05/65
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล