ตรวจหุ้นสิงคโปร์25 กุมภาพันธ์ 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/02/64
รอผล
070
70
49
22/02/64
รอผล
121
21
57
19/02/64
รอผล
064
64
21
18/02/64
รอผล
885
85
58
17/02/64
รอผล
043
43
91
16/02/64
รอผล
534
34
82
15/02/64
รอผล
152
52
04
12/02/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
11/02/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
10/02/64
รอผล
584
84
43