ตรวจหุ้นสิงคโปร์27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
644
44
39
22/09/64
รอผล
805
05
15
21/09/64
รอผล
320
20
47
20/09/64
รอผล
173
73
50
17/09/64
รอผล
123
23
69
16/09/64
รอผล
454
54
93
15/09/64
รอผล
861
61
76
14/09/64
รอผล
037
37
06
13/09/64
รอผล
431
31
49
10/09/64
รอผล
880
80
10