ตรวจหุ้นรัสเซีย27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นรัสเซียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
775
75
58
22/09/64
รอผล
517
17
92
21/09/64
รอผล
825
25
47
20/09/64
รอผล
378
78
83
17/09/64
รอผล
161
61
61
16/09/64
รอผล
122
22
58
15/09/64
รอผล
880
80
41
14/09/64
รอผล
539
39
48
13/09/64
รอผล
491
91
39
10/09/64
รอผล
152
52
53