ตรวจหุ้นรัสเซีย25 กุมภาพันธ์ 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นรัสเซียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/02/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
22/02/64
รอผล
758
58
08
19/02/64
รอผล
491
91
88
18/02/64
รอผล
303
03
40
17/02/64
รอผล
643
43
86
16/02/64
รอผล
129
29
80
15/02/64
รอผล
049
49
24
12/02/64
รอผล
325
25
65
11/02/64
รอผล
760
60
62
10/02/64
รอผล
498
98
44