ตรวจหุ้นเกาหลี25 กุมภาพันธ์ 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

537

2 ตัวบน

37

2 ตัวล่าง

78

หุ้นเกาหลีย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
24/02/64
รอผล
859
59
33
23/02/64
รอผล
192
92
08
22/02/64
รอผล
400
00
65
19/02/64
รอผล
265
65
39
18/02/64
รอผล
526
26
04
17/02/64
รอผล
430
30
28
16/02/64
รอผล
858
58
22
15/02/64
รอผล
236
36
97
12/02/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
11/02/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล