ตรวจหุ้นเกาหลี27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นเกาหลีย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
691
91
15
22/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
21/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
20/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
17/09/64
รอผล
376
76
26
16/09/64
รอผล
602
02
46
15/09/64
รอผล
548
48
84
14/09/64
รอผล
732
32
76
13/09/64
รอผล
456
56
20
10/09/64
รอผล
976
76
32