ตรวจนิเคอิรอบบ่าย27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

นิเคอิรอบบ่ายย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
22/09/64
รอผล
940
40
31
21/09/64
รอผล
971
71
34
20/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
17/09/64
รอผล
005
05
71
16/09/64
รอผล
334
34
37
15/09/64
รอผล
171
71
39
14/09/64
รอผล
010
10
73
13/09/64
รอผล
737
37
53
10/09/64
รอผล
184
84
65