ตรวจหุ้นอินเดีย16 พฤษภาคม 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอินเดียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
12/05/65
รอผล
031
31
08
11/05/65
รอผล
839
39
46
10/05/65
รอผล
485
85
82
9/05/65
รอผล
067
67
91
6/05/65
รอผล
558
58
65
5/05/65
รอผล
223
23
20
4/05/65
รอผล
903
03
96
3/05/65
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
2/05/65
รอผล
599
99
88
29/04/65
รอผล
087
87
19