ตรวจหุ้นอินเดีย27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอินเดียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
536
36
03
22/09/64
รอผล
733
33
94
21/09/64
รอผล
527
27
34
20/09/64
รอผล
093
93
96
17/09/64
รอผล
589
89
27
16/09/64
รอผล
116
16
96
15/09/64
รอผล
320
20
11
14/09/64
รอผล
709
09
33
13/09/64
รอผล
776
76
31
10/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล