ตรวจหุ้นอินเดีย25 กุมภาพันธ์ 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอินเดียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/02/64
รอผล
141
41
09
22/02/64
รอผล
432
32
44
19/02/64
รอผล
976
76
93
18/02/64
รอผล
469
69
14
17/02/64
รอผล
383
83
34
16/02/64
รอผล
417
17
96
15/02/64
รอผล
413
13
83
12/02/64
รอผล
430
30
78
11/02/64
รอผล
152
52
13
10/02/64
รอผล
939
39
69