ตรวจฮั่งเส็งรอบเช้า16 พฤษภาคม 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

512

2 ตัวบน

12

2 ตัวล่าง

65

ฮั่งเส็งรอบเช้าย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
13/05/65
รอผล
736
36
02
12/05/65
รอผล
577
77
80
11/05/65
รอผล
118
18
49
10/05/65
รอผล
673
73
23
9/05/65
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
6/05/65
รอผล
161
61
79
5/05/65
รอผล
667
67
15
4/05/65
รอผล
032
32
57
3/05/65
รอผล
425
25
86
2/05/65
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล