ตรวจหุ้นเยอรมัน25 กุมภาพันธ์ 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นเยอรมันย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/02/64
รอผล
481
81
23
22/02/64
รอผล
004
04
19
19/02/64
รอผล
323
23
30
18/02/64
รอผล
693
93
34
17/02/64
รอผล
927
27
33
16/02/64
รอผล
460
60
88
15/02/64
รอผล
948
48
59
12/02/64
รอผล
989
89
98
11/02/64
รอผล
091
91
94
10/02/64
รอผล
297
97
83