ตรวจหุ้นอังกฤษ25 กุมภาพันธ์ 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอังกฤษย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/02/64
รอผล
594
94
70
22/02/64
รอผล
224
24
78
19/02/64
รอผล
402
02
87
18/02/64
รอผล
715
15
75
17/02/64
รอผล
090
90
96
16/02/64
รอผล
886
86
25
15/02/64
รอผล
611
11
32
12/02/64
รอผล
979
79
07
11/02/64
รอผล
872
72
36
10/02/64
รอผล
436
36
20