ตรวจหุ้นอังกฤษ27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอังกฤษย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
835
35
02
22/09/64
รอผล
337
37
39
21/09/64
รอผล
098
98
07
20/09/64
รอผล
391
91
73
17/09/64
รอผล
364
64
84
16/09/64
รอผล
748
48
99
15/09/64
รอผล
649
49
57
14/09/64
รอผล
406
06
37
13/09/64
รอผล
843
43
23
10/09/64
รอผล
920
20
99