ตรวจหุ้นอังกฤษ16 พฤษภาคม 2565

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอังกฤษย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
12/05/65
รอผล
334
34
32
11/05/65
รอผล
766
66
44
10/05/65
รอผล
322
22
64
9/05/65
รอผล
658
58
36
6/05/65
รอผล
794
94
33
5/05/65
รอผล
327
27
82
4/05/65
รอผล
345
45
88
3/05/65
รอผล
133
33
78
2/05/65
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
29/04/65
รอผล
455
55
36