ตรวจหุ้นดาวน์โจน25 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นดาวน์โจนย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
24/09/64
รอผล
800
00
18
23/09/64
รอผล
482
82
50
22/09/64
รอผล
832
32
48
21/09/64
รอผล
984
84
63
20/09/64
รอผล
047
47
41
18/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
17/09/64
รอผล
488
88
44
16/09/64
รอผล
132
32
07
15/09/64
รอผล
439
39
82
14/09/64
รอผล
757
57
06