ตรวจจีนรอบบ่าย27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

จีนรอบบ่ายย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
736
36
28
22/09/64
รอผล
708
08
28
21/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
20/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
17/09/64
รอผล
936
36
23
16/09/64
รอผล
813
13
18
15/09/64
รอผล
631
31
77
14/09/64
รอผล
608
08
75
13/09/64
รอผล
583
83
04
10/09/64
รอผล
187
87
34