ตรวจจีนรอบเช้า27 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

จีนรอบเช้าย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
23/09/64
รอผล
876
76
68
22/09/64
รอผล
256
56
80
21/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
20/09/64
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
17/09/64
รอผล
816
16
97
16/09/64
รอผล
342
42
89
15/09/64
รอผล
118
18
90
14/09/64
รอผล
801
01
18
13/09/64
รอผล
703
03
84
10/09/64
รอผล
598
98
45