ตรวจหวย ธกส16 กันยายน 2564

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

541

2 ตัวบน

41

2 ตัวล่าง

01

หวย ธกสย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
16/08/64
รอผล
434
34
15
16/07/64
รอผล
049
49
00
16/06/64
รอผล
497
97
32
16/05/64
รอผล
153
53
01
16/04/64
รอผล
255
55
93
16/03/64
รอผล
282
82
34
16/02/64
รอผล
540
40
39
16/01/64
รอผล
735
35
17
16/12/63
รอผล
175
75
87
16/11/63
รอผล
790
90
22